Politikat Prioritare Në Fushën e Rendit Dhe Sigurisë

Mesazh i Ministrit të Brendshëm

Në katër vitet e shkuara, ne ia dolëm të përmirësonim rrënjësisht situatën e rendit dhe të sigurisë publike në vend, kjo si rrjedhojë e drejtpërdrejtë e reformave të thella ligjore dhe institucionale që qeveria ndërmori. Jeta dhe prona e qytetarëve sot është më e sigurtë se më parë. Shqipëria, sot, është një vend më i sigurt për investitorët dhe këdo të huaj tjetër që për arsye të ndryshme e viziton këtë vend….

Dokumenti i Plotë