Programi i Transparencës

I. HYRJE

Në përputhje me nenin 7 të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” është përgatitur programi i transparencës për Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, në Ministrinsë e Punëve të Brendshme. Ky program vlerësohet si një mënyrë konkrete përmes së cilës Shërbimi për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat ndërton dhe rrit transparencën në punën e tij institucionale, nën garancinë e Ligjit për të Drejtën e Informimit. SH.Ç.B.A-ja përditësojë herë pas here Programin e Transparencës, në përputhje me pikën 2 të nenit 5 të Ligjit për të Drejtën e Informimit…

Dokumenti i Plotë