V.K.M nr 149 Pagat e Shërbimit

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 135, datë 18.2.2015 Për një ndryshim në vendimin nr. 834, datë 18.9.2013, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të ministrit të Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin”…

Dokumenti i Plotë