Denonco Subjektin e Vlerësimit

TE DHËNAT E DENONCUESIT

TË DHËNAT PËR SUBJEKTIN E RIVLERËSIMIT PËR TË CILIN BËHET DENONCIMI

PËRSHKRIMI I TË DHËNAVE SIPAS KRITEREVE TË VLERËSIMIT
VLERËSIMI I PASURISË

Fshehje e pasurisë (pasuri e padeklaruar/e pa justifikuar)KorrupsionTë dhëna të tjera

KONTROLLI I FIGURES

Kontakte të papërshtatshme me personat e përfshirë në krimin e organizuarPranim/shkëmbim dhuratash, favoresh apo parash nga persona të përfshirë në krimin e organizuarTë dhëna të tjera

AFTËSITË PROFESIONALE

Shkelje e etikës profesionaleZvarritje në procesTë dhëna të tjera