SHÇBA

Procedurat e ndjekura nga funksionarët e lartë të SHÇBA për të marrë vendime, bazohen mbi ligjin nr. 70/2014 “Për Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Punëve të Brendshme”, Neni 11, Neni 12 dhe Neni 13

Kthehu Pas