SHÇBA

Legjislacion kombëtar

Ligji nr. 70/2014 “Për Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Punëve të Brendshme”.
Shkarko dokumentin e plote

Relacioni mbi Ligjin “Për Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Punëve të Brendshme”
Shkarko dokumentin e plote

Ligji nr 12/2018 Për Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik.

Shkarko dokumentin e plote

Ligji nr 12/2018 Për disa ndryshime nr 20 dt.28.3.2019.

Shkarko dokumentin e plote

Ligji nr 12/2018 Për disa ndryshime nr 74 dt 18.6.2020.

Shkarko dokumentin e plote

Kthehu Pas