SHÇBA

Kodi i Sjelljes

VKM Nr. 829, Datë 03. 12.2014 “Për Miratimin e Rregullores së Shërbimit Për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Punëve të Brendshme”
Shkarko dokumentin e plote

Kthehu Pas