SHÇBA

Dokumentet që administrohen nga SHÇBA janë të klasifikuara dhe bazuar në nenin 26, pika 2, të Ligjit nr.70/2014, “Për Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, në Ministrinë e Punëve të Brendshme”, ku thuhet se “Shërbimi përjashtohet nga detyrime, në bazë të të cilave kërkohet publikimi i dokumenteve dhe i të dhënave që përbëjnë informacion të klasifikuar, si dhe burimeve të të dhënave, mjeteve e metodave të punës”, ky informacion nuk mund të bëhet publik.

Kthehu Pas