Udhëzim Për Ankesat

 • Posta zyrtare – Drejtoria e Përgjithme e SHÇBA-së  ,në adresën  Rruga “Asim Vokshi”, nr.19/1, Tirane-Shqiperi
 • Zyra e Ankesave,në adresën  Rruga “Asim Vokshi”, nr.19/1, Tirane-Shqiperi

 

 • Zyrat e Drejtorisë / Sektorëve të Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, pranë Drejtorive të Policive në Qarqe;
 • Faqja e internetit të Shërbimit www.shcba.gov.al, me informacione mbi veprimtarinë e Shërbimit, njoftime e lajme.

 

 • Faqja e internetit të Shërbimit, rubrika “Ankesa”, ku mund të paraqitni një ankesë duke respektuar kërkesat e saj.
 • Posta elektronike, email: ankesa@shcba.gov.al;

Ankesa Me Email

  • Linjës së gjelbër 0800 90 90, linjës pa pagesë.
  • Faqeve të SHÇBA në rrjetet sociale Facebook, Instagram, Twitter

   

  • Zyra Qëndrore e Ankesave, e cila shërben 6 ditë të javës nga ora 08:00 – 22:00 duke pritur qytetarët dhe marrë telefonatat nga publiku në linjën e gjelbër pa pagesë 0800 90 90. Me anë të kësaj linje, punonjësi i zyrës komunikon drejtpërdrejtë me qytetarin, dhe sipas rastit e orienton atë për zgjidhjen e problemit.
  • Në këtë zyrë është instaluar dhe sistemi i elektronik i regjistrimit të telefonatave pas orës 22.00, i cili regjistron çdo telefonatë. Ky sistem garanton transparencë dhe objektivitet duke mos patur mundësi ndërhyrje. Çdo telefonate e regjistruar zbardhet për t’u adresuar sipas problemeve të ngrituara nga qytetarët.

  Denonco

  0800 90 90

   

  ankesa@shcba.gov.al